مشروطه‌ی ایرانی

مشروطه‌ی ایرانی

Author: ماشاءالله آجودانی

Format: Paperback

Pages: 560

ISBN: 9647514492

Language: Persian

Publisher: نشر اختران

Release Date: January 22, 2021

Description du Livre

دکتر ماشاءالله آجودانی مؤسس کتابخانۀ ایرانیان شده است و مشعل فرهنگی فارسی‌زبانی را روشن نگاه داشته است. کتابش دربارۀ مشروطیت، از امهات آثاری است که باید قدر دانست و بر صدر نشانید. / ایرج افشار؛ بخارا، شماره 24 خرداد – تیر 81
•••
من هیچ کتابی را نمی‌شناسم که مانند این کتاب مشکل عمیق و اساسی ایران را در دوران معاصر برای پیشرفت علمی و صنعتی و اقتصادی به درستی آشکار کرده باشد و تباین اصول تمدن غربی را با عادات ذهنی و آیینهای سنّتی ما به دست داده باشد.
اگر امروز بخواهم یک کتاب فارسی را دربارۀ تاریخ مشروطیت مقدم بر سایر کتب توصیه کنم همین کتاب مشروطۀ ایرانی دکتر آجودانی‌ست که آن را بیش از هر کتاب دیگری روشنگر کیفیت شکل گرفتن این مشروطه و آب و هوای خاص آن و شامل سیری در آثار اصیل دوران جنبش مشروطه و پیشینۀ آن می‌دانم. / احسان یارشاطر؛ ایرانشناسی، سال دهم، شماره یک، بهار 77
•••
کتاب دکتر ماشاءالله آجودانی حاصل پژوهش‌های بسیار پراهمیتی است که پس از دهه‌ها که از انتشار نوشته‌های فریدون آدمیت دربارۀ تاریخ اندیشۀ سیاسی جنبش مشروطه‌خواهی در ایران می‌گذرد، دریچۀ نویی به گسترۀ اندیشۀ تجددخواهی ایرانیان باز کرده و پرتوی بر برخی از زوایای ناشناختۀ آن افکنده است.
نخستین ویژگی این کتاب رویکرد روش‌شناختی نویسندۀ آن است که آن را از این حیث از دیگر نوشته‌های مربوط به اندیشۀ مشروطه و تجددخواهی ایرانیان متمایز می‌کند. / جواد طباطبایی؛ ایران‌نامه، سال شانزدهم، شماره یک، زمستان 76

Commentaires
Gradasso Martel
Leur Miracle de Noel était le meilleur livre que j’ai jamais acheter. Leur Miracle de Noel a fait exactement ce que tu as dit qu’il faisait.
Alphonse Ratté
Je tiens à vous remercier personnellement pour vos livres exceptionnels. C’est vraiment merveilleux.
Andrée Bédard
Je vous recommanderai à mes collègues. Leur miracle de Noël est les livres les plus précieux que nous ayons jamais achetés. Je serais perdu sans ça. Je suis complète ment époustouflé.
Blanchefle Morneau
Enfin, je reçois cet ebook, merci pour tous ces miracles de Noël que je peux obtenir maintenant!
Émilie Aucoin
Mes amis sont tellement fous qu’ils ne savent pas comment j’ai tous les ebook de haute qualité qu’ils n’ont pas!
Livres Similaires
The Blind Owl

The Blind Owl

By Sadegh Hedayat
سمفونی مردگان

سمفونی مردگان

By عباس معروفی
گاوخونی

گاوخونی

By جعفر مدرس صادقی